ประชาสัมพันธ์ : รายชื่อบริษัท รับสมัครงานสำหรับนักศึกษา

26_Jun_13-Job_02

1. บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับโครงการเมกโปรเจคทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ถนนและรางรถไฟรางคู่และเขื่อนต่างๆ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า เข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกร สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายบุคคล โทร. 02-0699870 หรือ 084-5554901 คุณศิริชัย

2. บริษัท ทรูวอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจติดตั้งระบบระบายอากาศ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเคมี เข้าทำงานในตำแหน่ง sales Engineer และ Application Engineer สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. 02-1526961

3. บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการจราจรขนส่ง และโลจิสติกส์ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานในตำแหน่ง Senior Consultant สนใจติดต่อบริษัท โทร. 02-6537541-3

ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560