ประชาสัมพันธ์ : รายชื่อบริษัท รับสมัครงานสำหรับนักศึกษา

26_Jun_13-Job_02

  1. บริษัท เคมีแมน จำกัด เป็นผู้ผลิตแร่และเคมีอุตสาหกรรม โดยแปรสภาพจากแร่ธรรมชาติสู่ผลิตภัณฑ์แร่เคมีพื้นฐานและเคมีสังเคราะห์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยมีสาขาที่เปิดรับดังนี้ วิศวกรรมการวัดคุม, วิศวกรรมระบบควบคุม, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเคมี , วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโยธา ในตำแหน่งวิศวกร สนใจติดต่อ คุณธาตรี โทร. 02-6619734-8 ต่อ 104
  2. บริษัท เทคนิคอล พาเนล จำกัด ประกอบกิจการผลิตหนังไฟเบอร์กลาส ผนังคอมโพสิก และชิ้นส่วนองค์ประกอบของผนังไฟเบอร์กลาสและผนังคอมโพสิก มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอัตโนมัติ เข้าร่วมงานกับบริษัท สนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โทร. 02-7396681 ต่อ 109

ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 60

—————————————————————————————————————————————-

  1. บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น โพรวายเดอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล เข้าทำงานในตำแหน่ง วิศวกรโครงการ สนใจติดต่อ ฝ่ายบุคคล คุณเก่ง 089-4519164
  2. บริษัท เทอราบิท เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจบริการออกแบบและพัฒนาระบบคอนแทคส์ เซ็นเตอร์ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมสารสนเทศ เข้าทำงานในตำแหน่ง  JAVA Programmer สนใจติดต่อ แผนกบุคคล คุณจริยา โทร. 02-2574249
  3. บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นไม้ทนแทนธรรมชาติ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า เข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกร สนใจติดต่อแผนกสรรหาว่าจ้างและแรงงานสัมพันธ์ โทร . 077-278500 ต่อ 8331

ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

—————————————————————————————————————————-

1. บริษัท ศักดาพร จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับโครงการเมกโปรเจคทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ถนนและรางรถไฟรางคู่และเขื่อนต่างๆ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า เข้าทำงานในตำแหน่งวิศวกร สนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายบุคคล โทร. 02-0699870 หรือ 084-5554901 คุณศิริชัย

2. บริษัท ทรูวอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจติดตั้งระบบระบายอากาศ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเคมี เข้าทำงานในตำแหน่ง sales Engineer และ Application Engineer สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. 02-1526961

3. บริษัท เอเอ็มพี คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนการจราจรขนส่ง และโลจิสติกส์ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าทำงานในตำแหน่ง Senior Consultant สนใจติดต่อบริษัท โทร. 02-6537541-3

ประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560