ประชาสัมพันธ์ : ทุนการศึกษาในโครงการ Career Launcher 2017 อบรมระยะสั้นและฝึกงานกับบริษัท Start up

Career Launcher 2017_Scholarship_Edited_Final 7 Apr 17
โครงการ Career Launcher ปีที่ 2 เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสำหรับนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 ช่วงปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน และบุคคลทั่วไปที่มีประสบการณ์การทำงานไม่เกิน 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2560 – 19 สิงหาคม 2560 ประกอบด้วย
 
1. การทำงานจริงในกิจการ start-up ระยะเวลาประมาณ 8 สัปดาห์ start-up ที่เข้าร่วมโครงการของเรา อาทิ Globish, SkillLane, Skootar, HUBBA, Freshket, Health at Home, Happy Farmers, The Commons (and Roast Coffee and Eatery), Glazziq, Asia Startup 
 
2. การอบรมเตรียมความพร้อม 6 ทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ได้แก่ การคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารโครงการ ความเป็นผู้นำ บัญชีการเงินพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการ และ การสื่อสารและการนำเสนอ โดยวิทยากรจาก MBA ชั้นนำ อาทิ Kellogg School of Management, Northwestern University และ Babson College (อันดับ 1 ด้าน Entrepreneurship)
 
3. การให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจาก ผู้ประกอบการ start-up ที่ประสบความสำเร็จ และทีมงานที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 7 ปี (bi-weekly coaching session 4 ครั้ง)
 
4. การนำเสนอผลงานต่อหน้าผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ, Venture Capitalist และ Angel Investors
รายละเอียดเพิ่มเติม www.careervisathailand.com/careerlauncher
 
สมัครก่อน สัมภาษณ์ก่อน มีสิทธิ์ก่อน รับเพียง 20 ที่ เท่านั้น
หากต้องการสมัครขอรับทุนเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวนมูลค่า 15,000 บาท ต้องสมัครภายใน 15 เม.ย.นี้เท่านั้น
แต่หากมีผู้ได้รับคัดเลือกครบจำนวน ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัคร
 
สนใจสมัคร คลิก
 
โทร คุณดวงกมล (เล็ก) 099-153-4774