ประกาศ รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา

ประกาศ รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ 3 อัตรา
-ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาเอก ทางวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา

ผู้สมัครประสงค์จะสมัครให้สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 6 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โทร 02-329-8305 ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2560  ถึงวันที่  29 กันยายน 2560 เฉพาะวันเวลาราชการ เวลา 08.30-15.00 น.