ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ 7 อัตรา

ประกาศ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์ 7 อัตรา
-ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาเอก ทางวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา

ผู้สมัครประสงค์จะสมัครให้สอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคาร 6 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. โทร 02-329-8305

ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 2 มีนาคม2560 เฉพาะวันเวลาราชการ เวลา 08.30-14.30 น.

 

ประกาศ สถาบันฯ ขยายเวลาการับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ_Page_1

 

ประกาศ สถาบันฯ ขยายเวลาการับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ_Page_2

 

ประกาศ สถาบันฯ ขยายเวลาการับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ_Page_3