ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร Computer Innovation Engineering

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตร Computer Innovation Engineering ดูรายละเอียดตามLink ได้เลยค่ะ
http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/interviewPage.php
หรือ
http://www.reg.kmitl.ac.th/uploads/PDF_2017-01-18_14-06-08_V3VRipbz.pdf 

ประกาศรายชื่อ