ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศจากกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เรื่องรับสมัครทุน มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ปีการศึกษา 2561
—————————————-

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 งานกิจการนักศึกษาเปิดรับสมัครทุน ดังนี้

 • คุณสมบัติผู้รับทุน
  1. เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมอุตสาหการ
  ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ที่จะขึ้นไป (รหัส 58….. , 59….. , และ 60….. )
  2. ผลการเรียนดี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.5
  3. มีความประพฤติดี เรียบร้อย สุขภาพดี มีความขยันหมั่นเพียร
 • จำนวน 2 ทุน เงินทุนละ 10,000 บาทต่อปี

กำหนดการเปิดรับและส่งใบสมัคร : วันที่ 15 มิถุนายน – 25 กรกฎาคม 2561
รับใบสมัครที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ หรือที่กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A
ส่งใบสมัครที่กิจการนักศึกษาวันสุดท้าย 25 กรกฎาคม 2561

 • กำหนดรับทุนการศึกษา
  วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารสำนักงานใหญ่
  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด