บุคลากรวศ.เกษตรได้รับรางวัลจากงาน TSAE 2017 (14/9/17)

บุคลากรวศ.เกษตรได้รับรางวัลจากงาน TSAE 2017

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรวิศวกรรมเกษตรดังนี้ 1. ดร.รวิภัทร ลาภเจริญสุข อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้รับรางวัล “ผลงานวิจัยดีเด่น” เรื่อง “การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้และปริมาณกรดของเนื้อสับปะรดด้วยเทคนิคเชิงแสง” 2. นายอภิดุลย์ แก้วกับทอง นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร ได้รับรางวัล “Best Manuscript award” เรื่อง “Influences of the field Accessibility to the performance of mechanical sugarcane Harvesting” โดยมี ดร.วสุ อุดมเพทายกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จาก ในการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 The 18th TSAE National Conference and The 10th TSAE International Conference หัวข้อ “Agricultural Engineering for the Digital Age” ระหว่าง วันที่ 7 – 9 กันยายน 2560 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1718880498123050