บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เชิญเข้าร่วมกิจกรรม Career Start Up