บริษัท เยอรมันเอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน Part Time

          บริษัท เยอรมันเอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด  รับสมัครพนักงาน Part Time  โดยรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3-4  ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน PT วิศวเครื่องกล วิศวไฟฟ้า_Page_3