บรรยายพิเศษโดยDr.Yoshio Yamamoto ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ (25/8/17)

บรรยายพิเศษ เรื่อง Trend and Technologies in JAPANESE Robot โดย Prof. Yoshio Yamamoto ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์จากมหาวิทยาลัย Tokai

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 Prof.Dr.Yoshio Yamamoto, Executive Director International Education Center, Tokai University ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์ บรรยายพิเศษเรื่อง Trend and Technologies in JAPANESE Robot โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้อง HM-401 ตึก HM คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1704009516276815