นักศึกษาจากToyama แลกเปลี่ยนความรู้ที่วศ.เกษตร (14/9/17)

นักศึกษาจากToyama แลกเปลี่ยนความรู้ที่วศ.เกษตร

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมฟังการนำเสนอผลงานการวิจัยทางด้านวิศวกรรมเกษตร เรื่อง “Development of weeding Robot for rice field” จาก Mr.Kenta Kosaka นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก NIT, TOYAMA College โดยมีดร.วสุ อุดมเพทายกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1718867594791007