งานยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร 25 ปี ครั้งที่ 19 (12/9/17)

งานยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี ครั้งที่ 19

. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี ครั้งที่ 19 โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานในพิธี โดยในปีนี้มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จำนวนทั้งสิ้น 25 ท่านที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี และยังมีคณาจารย์ จำนวน 7 ท่าน ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องจากสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันฯ ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1718011244876642