คณบดีบรรยาย การเรียนรู้ของครูไทยในยุคการศึกษา 4.0 (15/5/16)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รับเชิญบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “จากประเทศไทย 4.0 สู่การศึกษาไทย 4.0” ในการประชุมสัมมนา “การเรียนรู้ของครูไทยในยุคการศึกษาไทย 4.0” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และอาจารย์ฝึกสอนโรงเรียนนวมิทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษอย่างพร้อมเพียง ณ โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กทม.

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1591297747547993

IMG_7245 IMG_7265