ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการ “Bonjour Essilor” หรือ Graduate Trainee

2017 Bonjour Essilor Program_Page_1

 

2017 Bonjour Essilor Program_Page_2