ขอเชิญเข้าร่วมพิธี “ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี” (12/9/17)

ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้าร่วมพิธี
“ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ปี”
ในวันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560
ในเวลา 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน