ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูป พระพุทธนิมิตวิชิตมาระโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ

1052560

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระพุทธรูป
พระพุทธนิมิตวิชิตมาระโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ
เนื้อโลหะสำริด หน้าตัก ๔๙ นิ้ว
จำลององค์พระประธานจาก วัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อประดิษฐาน ณ บริเวณสวนพุทธนิมิต ข้างตึกภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 ฤกษ์เททอง เวลา 12:18 น.