ก้าว ก้าวคนละก้าว

ก้าว ก้าวคนละก้าว
วิศวพระจอมเกล้าลาดกระบัง รวมเป็นหนึ่ง
เพื่อสมทบทุนนำไปช่วยในโครงการก้าวคนละก้าว โดยรวบรวมเงินไปมอบที่ สจล.วิทยาเขตชุมพร ที่พี่ตูนจะวิ่งผ่าน
ร่วมสนับสนุนในการทำสิ่งดีๆ แพทย์พยาบาลและโรงพยาบาลที่ดูแลสุขภาพของคนไทย และมีน้ำใจเพื่อส่วนรวม จะทำให้สังคมไทยยังคงอบอุ่น งดงามและเข้มแข็งตลอดไป
ร่วมสมทบ ณ พระจอมเกล้าฯวิทยาเขตชุมพร
พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 16.00 น.
พร้อมกันที่หน้าตึก A วิศวกรรมศาสตร์ สจล.(กทม)