ก้าว ก้าวคนละก้าว 

ก้าว ก้าวคนละก้าว
วิศวลาดกระบัง รวมเป็นหนึ่ง
ร่วมสมทบ ณ พระจอมเกล้าฯวิทยาเขตชุมพร

พุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 16.00 น. 
พร้อมกันที่หน้าตึก A วิศวกรรมศาสตร์ สจล.