กิจกรรม คณบดีพบประชาคม (3/7/17)

กิจกรรม คณบดีพบประชาคม

.

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดกิจกรรมเสวนาพิเศษ “เปิดประเด็น…สู่การพัฒนา” โดยรศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมฟังการเสวนาอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

https://www.facebook.com/pg/kmitl001/photos/?tab=album&album_id=1648917805119320