กำหนดการ PRE ENGINEERING CAMP 2018

กำหนดการ PRE ENGINEERING CAMP 2018
สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.เท่านั้น!!
(สำหรับน้องๆรหัส 61 นะครับ น้องๆที่มา TCAS รอบ 4-5 และหลักสูตรต่อเนื่อง แม้จะยังไม่ได้รายงานตัว ก็สามารถเข้าร่วมค่ายได้นะครับ)
.
.
หมายเหตุ💥💥
มีการเรียนปรับพื้นฐานด้วยนะ