กำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ทุนภายนอกผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ทุนงบประมาณแผ่นดิน) ปีการศึกษา 2560

กำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ทุนภายนอกผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ทุนงบประมาณแผ่นดิน)
ปีการศึกษา 2560
————————————————–

กำหนดสัมภาษณ์ทุน วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

กลุ่มสัมภาษณ์ทุน ห้องประชุม กรรมการสัมภาษณ์ทุน

  • นักศึกษาชั้นปีที่ 1     ห้องประชุม 3 ชั้น 5 ตึก A
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 2     ห้องประชุม 4 ชั้น 5 ตึก A
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 3     ห้องประชุม 5 ชั้น 3 ตึก A
  • นักศึกษาชั้นปีที่ 4     ห้องประชุมคลินิกวิจัย ชั้น 2 ตึก A

กำหนดการและรายชื่อผู้ที่ได้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา