กองทุนกยศ. และกรอ. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2559

2017-03-22_111002

กยศ.กรอ.สจล. จะจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาผู้กู้ชั้นปีสุดท้าย ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่สถาบัน (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ตั้งเเต่เวลา 09.00- 15.00 น.

ลงทะเบียนเวลา 09.00-10.00 น.เท่านั้น ซึ่งจะมีวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบยอดหนี้และการชำระหนี้หลังจากสำเร็จการศึกษา  งานกยศ.กรอ.สจล. จึงขอให้นักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และเตรียมบัตรนักศึกษามาในวันปัจฉิมนิเทศด้วยนะคะ